OrganisatieOudercommissie

Oudercommissie Penta

De Oudercommissie Penta behartigt de belangen van de ouders/verzorgers en vanuit dat perspectief ook het belang van de leerlingen en de school. Het uitgangspunt daarbij is altijd het optimaliseren van de leer- en werksfeer op de locatie. Als ouders hebben we er immers alle belang bij dat leerlingen en docenten binnen het gebouw goed hun werk kunnen doen.
De Oudercommissie komt 6 tot 7 keer per schooljaar bijeen en overlegt dan ook met de schoolleiding. De Oudercommissie wordt door de school uitgebreid en open geïnformeerd over de gang van zaken, gebeurtenissen en plannen. De Oudercommissie stelt vragen hierover, denkt over allerlei onderwerpen mee, geeft gevraagd en ongevraagd advies en probeert de school te ondersteunen door desgewenst hulp te bieden bij activiteiten. Daarnaast is de Oudercommissie een spreekbuis voor andere ouders richting de school.
 

Iedere locatie heeft een eigen Oudercommissie, waarvan twee leden deel uitmaken van het Algemeen Bestuur van de Oudervereniging. Op deze wijze heeft de Oudercommissie van Penta regelmatig contact met de Oudercommissies van de andere locaties.
Alle ouders/verzorgers van leerlingen van het Dr. Nassau College zijn automatisch lid van de Oudervereniging en kunnen een vrijwillige bijdrage leveren. Uit deze bijdragen ontvangt onze Oudercommissie een budget om activiteiten op Penta te financieren. Dit geld wordt besteed aan diverse projecten en excursies.
 

Contact

Op dit moment bestaat de Oudercommissie Penta uit tien personen. Van tijd tot tijd treden ouders af, bijvoorbeeld omdat de kinderen van school gaan, en dan is aanvulling uiteraard gewenst. De leden van de Oudercommissie worden niet gekozen, maar kunnen zichzelf aanmelden vanuit hun belangstelling voor de school en zijn leerlingen.

Hebt u als ouder/verzorger ook onderwerpen waarvan u het belangrijk vindt dat de Oudercommissie die bespreekt, laat het ons dan weten via oudercommissiepenta@dr.nassaucollege.nl.
Voor vragen over de Oudercommissie, haar activiteiten en wellicht suggesties voor activiteiten en onderwerpen waar de commissie zich over zou kunnen buigen kunt u ons altijd mailen op bovengenoemd e-mailadres.

Wilt u meer weten over de Oudercommissie van Penta, neem gerust contact met ons op! 
 

Leden van de Oudercommssie Penta zijn:
Anne Helder                              voorzitter             oudercommissiepenta@dr.nassaucollege.nl
Ryanne Regtop                         secretaris             oudercommissiepenta@dr.nassaucollege.nl
Sandor van Velzen                   secretaris
Marije Rosing                             penningmeester
Menno Luiks                             
Jan Sling                                    
Linda ter Linden
Richard Haagsma
Laura Straatsma