Organisatie Notulen Medezeggenschapsraad

Het Dr. Nassau College heeft een actieve Medezeggenschapsraad. De raad bestaat uit personeelsleden, ouders en leerlingen.

Op deze pagina zijn de agenda's en de notulen van de vergaderingen te lezen of te downloaden.