OnderwijsLeerjaar 1

Leerjaar 1

Nadat je van de basisschool een advies hebt gekregen voor  het voorgezet onderwijs kom je bij ons in leerjaar 1 op school. Alle klassen 1 van onze school hebben les in een apart gedeelte binnen ons gebouw. Je hebt samen met alle leerlingen van klas 1 een eigen aula, een eigen schoolplein en een eigen team van docenten waarvan je les krijgt. Op deze manier kun je op een rustige en veilige manier wennen aan het voortgezet onderwijs. De belangrijkste persoon hierbij is je mentor. In de mentoruren ga je het hebben over studievaardigheden, verschillende manieren van plannen en leren en spreken jullie de agenda voor de komende weken door. Jouw mentor helpt je wegwijs te worden met alles wat nieuw is binnen onze school!

Vakcollege KB en BB/LWOO
In klas 1 ga je beginnen met de oriëntatie op een beroepsopleiding. Bij ons binnen het Vakcollege ga je die keuze aan het einde van het eerste jaar maken. Omdat wij vinden dat je dat op een goede manier en door “te ervaren” moet doen, doorloop je bij ons in het eerste jaar alle Vakcolleges. Per Vakcollege krijg je 6 weken te horen, te zien maar ga je vooral ervaren wat dat specifieke Vakcollege precies inhoudt. Op deze manier maak jij op een goede en leuke manier jouw eigen keuze voor de jaren daarna!!

Wil je meer weten over de verschillende Vakcolleges? Kijk dan even onder het kopje Vakcollege bij Aanbod.     

Mavo/Havo-stroom
In klas 1 ga je beginnen met jouw mavo opleiding. Deze theoretische opleiding bereid je voor op een vervolgstap richting het MBO (middelbaar beroepsonderwijs) of de havo. Wil je de stap zetten naar de havo dan kun je dat doen via mavo+. Meer dan in een gewone mavo-klas wordt er dieper ingegaan op de leerstof. In de mavo+ klas wordt het niveau afgestemd op wat de leerling aankan. Waar mogelijk worden boeken en leerstof van de havo aangeboden. Als een leerling veel vakken op havo-niveau aankan, wordt een tussentijdse overstap naar de havo 2 op locatie Quintus besproken.

Ga je de mavo doen om daarna de stap naar een MBO opleiding te zetten dan blijf je 4 jaar bij ons op school. Je kan in de eerste klas kiezen voor de Kunst en Cultuurklas en keuzes maken voor wel of geen Duits en Frans in je vakkenpakket.

Wil je meer weten over mavo of mavo/havo-stroom?  Kijk dan even onder het kopje mavo bij Aanbod.

Opleiding combineren met topsport?
Beoefen jij sport op topniveau en wil je dat combineren met een goede schoolopleiding? Ook dan ben je bij ons aan het juiste adres. Je wordt persoonlijk begeleid door een “top”sportmentor.
Samen met de mentor kijk je wat jij nodig hebt.
Denk bijvoorbeeld aan:
•  aanpassingen in je lesrooster in verband met trainingen of wedstrijden
•  afspraken op maat als toetsen of huiswerk lastig te combineren zijn met jouw sport
•  andere faciliteiten die jij nodig hebt om jouw sport met school te combineren

Kom kennismaken met onze school en kijk samen met onze topsportcoördinator wat voor jou nodig en mogelijk is.

Windows 10 device in de klas
Omdat wij centraal stellen waar elke leerling individueel wel of niet goed in is, maken we - naast andere hulpmiddelen als boeken - ook gebruik van Windows 10 devices in ons onderwijs. We willen dat elke leerling de extra oefening of juist verdieping krijgt die hij of zij nodig heeft. Zo is er werkelijk sprake van onderwijs-op-maat. Dat maakt dat
het onderwijs zowel voor jou als voor de docenten aantrekkelijk is en dat leidt tot de beste resultaten. We maken bij elk vak afgewogen keuzes voor het (ver)werken op de Windows 10 laptop of in een tekst- of werkboek. We noemen dit “blended learning” Doordat je leert omgaan met bijvoorbeeld een digitale agenda en het werken binnen digitale leerprogramma’s wordt je bovendien goed voorbereidt op de toekomst!
Schoolbreed werken we met MS Teams en hiermee verzorgen we ook online onderwijs als dit nodig is.
Meer informatie over het gebruik van een device op school en in de klas staat onder het hoofdstuk Leerlingen.

Wil je meer weten over onze school?

Lees verder op onze website en bekijk onze schoolgids!