OnderwijsHet gezonde schoolplein

                        

Samen met leerlingen, collega’s en omwonenden is er een prachtig plan ontstaan voor een nieuw Gezond Schoolplein. Met z’n allen zetten we nu onze schouders onder de realisatie van dit plan. Op 4 juli 2016 openen we ons vernieuwde schoolplein. Hoe mooi het gaat worden? Samen gaan we er iets fantastisch van maken!
 

 

Van alle scholen (PO, VO en MBO) die zich aan hebben gemeld mochten 70 scholen daadwerkelijk aan de slag met een subsidie van €50.000,= en begeleiding door Jantje Beton, IVN en GGD. Hiermee realiseert elke school een Gezond Schoolplein. Op zo’n plein worden leerlingen uitgedaagd tot bewegen in een rookvrije, prettige, groene omgeving. Daarnaast is het plein geschikt als buitenleslokaal. 

Op Penta hebben we hard gewerkt aan een mooi plan en daarbij hebben leerlingen een opvallende rol gespeeld. Alle eerste klas leerlingen hebben meegedacht over de mogelijkheden in een workshop.

foto gezond schoolplein 

Bij het selecteren van een ontwerper werden we geholpen door vier leerlingen en ook in het verdere ontwerpproces heeft een groep leerlingen meegedacht over de voorstellen van de ontwerper. Toen we aansluitend overleg hadden met omwonenden, waren het leerlingen die uitgelegd hebben wat er allemaal gebeurt is op school. Na een toelichting van de ontwerper was duidelijk dat ook de omwonenden enthousiast zijn over onze plannen. 
In de periode april-juli  2016 gaat er hard gewerkt worden om ons plan te realiseren. Hierbij zullen de leerlingen zelf ook de handen uit de mouwen steken. We halen een deel van de planten en het hekwerk weg. Daarnaast bereiden we het plein voor op het grove werk. Ook de ouders zetten zich in voor een mooi plein.  De meivakantie is geschikt voor het grove werk met machines. Vervolgens kan de nieuwe situatie opgebouwd en aangeplant worden. Hoe het plein moet gaan worden kunt u zien in het ontwerp. 

Omdat we meer van plan zijn dan dat we met de subsidie kunnen betalen is het een hele uitdaging om zo veel mogelijk voor elkaar te krijgen. Samen met leerlingen, ouders, sponsoren en anderen gaan we voor het hoogst haalbare!!
Wilt u meer weten?

Kijk dan op:

- https://www.gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning/gezonde-schoolplein...

- www.instagram.com/penta_gezond_schoolplein

of mail naar gezondschoolplein@dr.nassaucollege.nl.

schoolplein 1

schoolplein 2