OnderwijsCultuurprofielschool

Penta is een CultuurProfielschool. Om deze naam te mogen dragen worden wij regelmatig onderzocht door een commissie van de VCPS, Vereniging van Cultuurprofielscholen.
 
 
 
Eind november 2016 heeft er weer een visitatie plaatsgevonden op onze locatie. Na intensieve gesprekken met directie, docenten, leerlingen en cultuurcoördinatoren en een rondleiding door onze school heeft de commissie besloten het lidmaatschap van Penta met 4 jaar te verlengen. De conclusie van de commissie was: “Het bruist op Penta”.
Ze zagen een mooie, kleurrijke, ruime school, waar rust vanuit gaat en leerlingen, docenten en directie enthousiasme uitstralen. Ze hadden waardering voor de connecties tussen de Vakcolleges en Kunst &Cultuur en de veelheid aan cultuur in de activiteitenweken.
Wij zijn er trots op dat we wederom het volledig vertrouwen hebben gekregen van de Vereniging van Cultuurprofielscholen (VCPS).