Onderwijs

SAMEN SLAGEN!

Samen slagen! We hebben dit motto gekozen, omdat je op onze school niet alleen kennis opdoet en ‘schoolvaardigheden’ traint zoals bepaalde talen spreken of berekeningen maken. In de jaren die je bij ons bent, leer je namelijk ook de anderen om je heen en jezelf (beter) kennen. Daarom vinden we het belangrijk dat je in een prettige en veilige school werkt en dat je voldoende wordt uitgedaagd. Alleen dan kun je samen met je medeleerlingen en met ons de voor jou beste leerroute volgen. Ook je ouders betrekken wij bij jouw ontwikkeling, zodat we samen met hen jou zo goed mogelijk begeleiden op weg naar jouw diploma. Verder werken we ook samen met het basisonderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en met de andere locaties van het Dr. Nassau College. In alles wat we doen, sta jij centraal. Het doel is tenslotte dat onze leerlingen, samen met ons en met elkaar, slagen!