LeerlingeniPad in de klas

iPad in de klas

Omdat wij binnen locatie Penta centraal stellen waar elke leerling individueel wel of niet goed in is, maken we - naast andere hulpmiddelen als boeken - ook gebruik van iPads in ons onderwijs.

 

We willen dat jij de extra oefening of juist verdieping krijgt die nodig is. Zo is er werkelijk sprake van onderwijs-op-maat. 
Dit maakt dat het onderwijs zowel voor de docenten als voor jou aantrekkelijk is wat leidt tot de beste resultaten.
Het is wel belangrijk dat leerlingen en docenten op de juiste manier met de iPad omgaan binnen en buiten de lessen.
Hierbij is het logisch dat je rekening met anderen houdt en fatsoen en respect toont.

ipadgebruikles

Als school hebben we de volgende regels opgesteld om het gezellig en werkbaar te houden: