DecanaatVervolgscholen

Meeloopdag:

De meeste MBO-scholen bieden de mogelijkheid om een dag of dagdeel mee te lopen met een opleiding. Kijk hiervoor op de website van de desbetreffende school. Penta heeft gekozen voor een aantal vastgestelde meeloopmomenten (leerjaar 3 en 4), de leerlingen krijgen hierover bericht. Wil je buiten deze momenten gebruik maken van een meeloopdag, dan kun je na overleg met de decaan dhr. Hut (mavo) of de decaan mw. Oranje (bb/kb), hiervoor toestemming krijgen. Aanmeldingen voor een meeloopdag kan via onderstaande linken.

aanmelden meeloopdag Alfa college, Noorderpoort, Terra MBO en Menso Alting

aanmelden meeloopdag Drenthe college