DownloadsProtocollen, Reglementen en regels locatie Penta

Protocollen, Reglementen en regels locatie Penta

 • Protocol gescheiden ouders
 • Privacyreglement leerlinggegevens
 • Reglement leerlingkastjes
 • Ordereglement & Protocol te laat/ongeoorloofd afwezig/verwijdering uit les
 • Protocol mobiel en social media
 • Regelement alcohol, roken en drugs leerlingen
 • Protocol dyscalculie en ernstige rekenproblemen
 • Antipest protocol
 • Protocol medicijnen
 • Beleidsplan privacy
 • Buspasregeling