DownloadsProtocollen en Reglementen

Protocollen en Reglementen

  • Protocol gescheiden ouders
  • Privacyreglement leerlinggegevens
  • Reglement leerlingkastjes
  • Protocol schorsen & verwijderen
  • Ordereglement
  • Protocol mobiel en social media
  • Regelement alcohol, roken en drugs leerlingen
  • Protocol dyscalculie en ernstige rekenproblemen
  • Antipest protocol
  • Protocol medicijnen