DownloadsDocumenten Onderwijs

Op deze pagina zijn de volgende Onderwijskundige documenten te vinden:

  • Leerlingenstatuut
  • Toetsreglement
  • Bevorderingsnormen Vakcollege
  • Bevorderingsnormen Mavo
  • Addendum voorwaarden plaatsingmavo/havo-stroom klas 2
  • Bevorderingsreglement

Programma's van Toetsing & Afsluiting (PTA) / Examenreglement

  • Mavo
  • Vakcollege
  • Examenregelement