DownloadsDocumenten Onderwijs

Op deze pagina zijn de volgende Onderwijskundige documenten te vinden:

  • Leerlingenstatuut
  • Bevorderingsnormen klas 1, 2 en 3 mavo 
  • Bevorderingsnormen Vakcollege
  • Toetsreglement

Programma's van Toetsing & Afsluiting (PTA) / Examenreglement

  • Mavo
  • Vakcollege
  • Examenregelement