DownloadsDocumenten Onderwijs

Op deze pagina zijn de volgende Onderwijskundige documenten te vinden:

 • Leerlingenstatuut
 • Addendum leerlingenstatuut mondkapjesplicht bij atypische virussen
 • Toetsreglement
 • Bevorderingsnormen Vakcollege
 • Bevorderingsnormen mavo
 • Bevorderingsreglement 2021-2022 Nassaubreed
 • Examenreglement Penta 2020-2022
 • Commissie van beroep examen 2021
 • Doorstroom document klas 1 en 2

Programma's van Toetsing & Afsluiting (PTA) / Examenreglement

 • Mavo
 • Vakcollege
 • Examenreglement