DownloadsDocumenten Onderwijs

Op deze pagina zijn de volgende Onderwijskundige documenten te vinden:

 • Leerlingenstatuut
 • Addendum leerlingenstatuut mondkapjesplicht bij atypische virussen
 • Toetsreglement
 • Bevorderingsnormen in coronatijd 2021-2022 Penta
 • Bevorderingsreglement 2021-2022 Nassaubreed
 • Examenreglement Penta 2021-2023
 • Commissie van beroep examen 2021
 • Programma's van Toetsing & Afsluiting (PTA) / Examenreglement
 • Mavo
 • Vakcollege
 • Examenreglement
 • Addendum Examenreglement vmbo versie maart 2022
 • Aangepast PTA profielvakken met Proeve van Bekwaamheid Vakcollege cohort 2020-2022
 • Wijzigingen PTA Penta februari 2022 - 2 cohorten