DownloadsAanmelden/ toelaten/ plaatsing

Aanmelden voor onze locatie?  Gebruik deze link.

Voor hogere leerjaren aanmelden neemt u contact op met de school.

Aanmelding na verhuizing:

Indien u zich in Assen vestigt en een school voor uw kind zoekt, kunt u hem of haar bij ons aanmelden. U kunt hiervoor contact opnemen met de school. Er zijn echter afdelingen van de school waar wij gedurende het schooljaar geen leerlingen meer aannemen omdat deze geen plaats meer hebben. In het kader van de veiligheid in de klas zijn wij begrenst in het maximaal aantal leerlingen per groep.  Het gaat concreet om het derde en vierde leerjaar Basisberoepsgericht en kaderberoepsgericht leerweg van het vakcollege voor alle afdelingen( PIE, BWI, E&O, Z&W, HBR). 

Schoolondersteuningsprofiel locatie Penta 2018 - 2022