ContactZiek-/ herstelmelding

Als een leerling ziek is, meldt één van de ouders/verzorgers dit telefonisch tussen 7.50 en 8.15 uur bij de meldkamer. Dit kan telefonisch via 0592-333172 of via meldkamerpenta@dr.nassaucollege.nl.

Krijgen wij niet op tijd een bericht van de ouders, dan komt de leerling ongeoorloofd afwezig te staan.

Is de leerling weer beter, dan dient dit door één van der ouders aangegeven te worden bij de meldkamer. Dit kan via het eerder genoemde telefoonnummer, e-mailadres of via het meldkamerformulier. https://penta.nassaucollege.nl/sites/penta/files/verlofbrief-betermelding_meldkamer_1_1_0.pdf

Leerlingen die tijdens de schooldag ziek worden, melden zich af bij de meldkamer. Hier wordt contact met de ouders opgenomen om aan te geven dat de leerling ziek is en graag naar huis wil. Eenmaal thuis, belt één van de ouders naar school zodat men op school weet dat de leerling goed is aangekomen.