ContactZiek-/ herstelmelding

Als een leerling ziek is, meldt één van de ouders dit telefonisch tussen 7.50 en 8.15 uur bij de meldkamer. Dit kan telefonisch via 0592-333172.  
Is de leerling weer beter, dan meldt hij/zij zich met een briefje van de ouders hersteld. In het briefje, dat is ondertekend door een van de ouders, wordt de ziekmelding bevestigd. Zolang er geen briefje is ingeleverd, blijft de leerling als 'ongeoorloofd absent' geregistreerd staan.
Leerlingen die tijdens de schooldag ziek worden, melden zich af bij de meldkamer en nemen contact op met een van hun ouders om te zeggen dat ze ziek naar huis gaan. Als het nodig is, regelt de school vervoer naar huis of laat een medeleerling mee naar huis gaan. Eenmaal thuis, belt één van de ouders naar school zodat men op school weet dat de leerling goed is aangekomen.