ActueelWeblog Erasmusproject

Internationalisering

Onze school heeft een traditie in het onderhouden van contacten met
scholen in het buitenland. Regelmatig gaan leerlingen naar Italië voor
een uitwisselingsproject en nu zijn we partner in het Erasmus+ project
met scholen uit Duitsland, Polen en Turkije.

Juist in een onrustige tijd zoals nu waar helaas met enige regelmaat
aanslagen worden gepleegd, vinden wij dat we een tegenwicht moeten
bieden. Het onszelf terugtrekken op eigen grondgebied met het idee
dan veilig te zijn, heeft een averechts effect. Als we elkaar kennen hebben
we ook de mogelijkheid onszelf te verbinden met andere scholen
en mensen. Voor onze leerlingen zijn het ervaringen waar veel wordt
geleerd over ander culturen en over het niet vanzelfsprekend zijn van
onze eigen normen en waarden. Een sociale gemeenschap gaat verder
dan de eigen school en haar directe omgeving. Wij willen graag de
wereld vergroten en blik verbreden van onze leerlingen.

Menno den Hollander
Directeur

Klik op onderstaande link voor foto's en filmpjes van de diverse uitwisselingen binnen het Erasmus project.

https://liveheathilyinahealthyenvironment.wordpress.com