Actueel Webinar SprintPlus voor leerlingen en ouders! (software voor dyslectische leerlingen)

Webinar SprintPlus voor leerlingen en ouders! (software voor dyslectische leerlingen)

Beste leerling en ouder(s) en/of verzorger(s),

Orthopedagoog Daniëlle Wolkorte van RDG Kompagne heeft op donderdag 7 oktober een Webinar over SprintPlus gegeven. Via de onderstaande link kunt u dit webinar terugkijken.
https://drnassaucollege.sharepoint.com/:v:/s/a_hvdDyslexie/Een973SxHBpDmEu_POcyZMIBQC0glITaXX3L41ptPcHc5g?email=pdk%40dr.nassaucollege.nl&e=4%3amN5NfF&at=9