ActueelOuders

Op deze pagina is voor ouders informatie te vinden over de schoolse zaken van locatie Penta. De pagina is actueel met steeds wisselende informatie.

 

 

Schoolkosten

Scholen in Nederland hebben steeds meer te maken met ouders die aanvullende kosten ten behoeve van het onderwijs voor hun kinderen moeilijk of niet kunnen betalen. Om te voorkomen dat ouders schulden (moeten) maken voor deze aanvullende schoolkosten van hun kinderen (zoals een gereedschapskist, bijdrage Kunst & Cultuur-klas en diverse excursies), bieden wij de mogelijkheid om een betalingsregeling aan te gaan zodat ouders hun kinderen zoveel mogelijk mee kunnen laten doen met de verschillende schoolactiviteiten.

Indien u een betalingsregeling wenst voor het betalen van een factuur van aanvullende kosten, kunt u contact opnemen met mevrouw M. Butter van de financiële administratie van locatie Penta. Zij is op maandag t/m donderdag van 9.00-13.00 uur bereikbaar via 0592-333161. Ook voor andere vragen over financiële zaken kunt u contact met haar opnemen.

Ook is het soms mogelijk om een financiële regeling bij de gemeente aan te vragen.

Op de websites van de verschillende gemeenten kunt u informatie vinden over de verschillende vormen van financiële ondersteuning die de gemeenten geven aan de ouders van schoolgaande kinderen.

Daar staan ook de voorwaarden vermeld om voor deze financiële ondersteuning in aanmerking te komen en de aanvraag voor de regeling.

Informatie vindt u op de website van de gemeente waarin u woont.

Gemeente Assen / Gemeente Aa en Hunze / Gemeente Tynaarlo: meedoenregelingen:https://www.wpda.nl/mijn-inkomen/meedoenregelingen

Gemeente Midden-Drenthe: PC regeling: https://www.middendrenthe.nl/website/!suite86.scherm0325?mPag=4104&mVrg=6662&mLok=1

Gemeente Midden-Drenthe: aanvraag div. bijstand:https://www.middendrenthe.nl/website/!suite86.scherm0325?mPag=3049&mLok=1&mVrg=4937&mNch=1773361

 

Resultaten van leerlingen die binnen Dr. Nassau College doorstromen naar een hoger niveau zijn uitstekend!

 

In schooljaar 2014-2015 hebben 22 leerlingen van het Dr. Nassau College besloten om na het behalen van hun mavodiploma door te stromen naar de havo op locatie Quintus. Uit deze groep hebben inmiddels 19 leerlingen hun havodiploma op zak. Twee leerlingen hebben het vierde leerjaar met succes over gedaan en doen komend schooljaar examen. Eén leerling heeft uiteindelijk besloten toch niet verder te willen op de havo.

Kees Vreugdenhil geeft aan zeer tevreden te zijn met dit uitstekende resultaat. “Dit past goed in onze ‘netwerkstrategie’. Het maakt niet uit op welke school van het Dr. Nassau College een kind start, doorgroei naar een hoger schooltype is altijd mogelijk!”