ActueelOuders

Onderwijsstaking 30 januari 2020 & 31 januari 2020

Op donderdag 30 januari & vrijdag 31 januari a.s. is er opnieuw een onderwijsstaking afgekondigd.
Op locatie Penta wordt door een deel van de collega’s gestaakt in het kader van deze landelijke onderwijs-stakingsdagen.

Door het grote aantal stakende collega’s is het in niet mogelijk om alle lessen en activiteiten zoals gepland doorgang te laten vinden.
De stakingsdagen vallen in de activiteitenweek van klas 1 en mavo.

We proberen de lessen en activiteiten zoveel mogelijk door te laten gaan deze dagen. Dit lukt niet helemaal omdat stakende collega’s niet vervangen mogen worden.
En voor sommige activiteiten blijven er te weinig docenten over om dit goed en veilig te kunnen organiseren.

Donderdag 30 januari 2020

Klas 1:               Meeloopdag gaat door

Mavo klas 2:      Project/workshops gaan door

Mavo klas 3:      Arbeidsoriëntatie gaat door

Mavo klas 4:      Toetsweek gaat door

Vakcollege:      Heeft geen activiteitenweek en hier gaan in overleg de lessen door.
ls er toch uitval of verschuivingen ontstaan in het lesrooster ontvangen de leerlingen hiervan bericht via Zermelo.

Vrijdag 31 januari 2020

Klas 1:              Sportdag gaat niet door. Deze wordt verplaatst naar de volgende activiteitenweek in april. Leerlingen zijn vrij

Mavo klas 2:     Project/workshops komen te vervallen. Leerlingen zijn vrij

Mavo klas 3:     Arbeidsoriëntatie gaat door

Mavo klas 4:     Toetsweek gaat door

Vakcollege:      Heeft geen activiteitenweek en hier gaan in overleg de lessen door. Als er toch uitval of verschuivingen ontstaan in het lesrooster ontvangen de leerlingen hiervan bericht via Zermelo.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.