Actueel Locatie Penta wederom voor 4 jaar CultuurProfielSchool

Locatie Penta wederom voor 4 jaar CultuurProfielSchool

“Gefeliciteerd! Penta in Assen is een mooie CultuurProfielSchool en mag dat voor de komende 4 jaar zeker blijven”. Dit waren de woorden van Henk Zijlstra, de voorzitter van de visitatiecommissie van de Vereniging CultuurProfielScholen.  

 

Op donderdag 3 juni was de online visitatie van deze vereniging op Penta. De hele dag waren er online groepsgesprekken met de directie, personeel en leerlingen over kunst en cultuur op onze school. Parallel aan deze gesprekken was er een leerlingenprogramma. Onze hosts waren Dominique Dijkstra en Fenna Goossens uit M3E. Zij hebben twee leerlingen uit H4 van het Stedelijk Lyceum uit Enschede op voortreffelijke wijze onze school laten zien. 

Natuurlijk is er voor zo’n dag een gedegen voorbereiding nodig. De vakgroep kunstvakken is al in maart begonnen met verzamelen van materiaal en het up to date maken hiervan.  

Al bij de voorbespreking was de commissie zeer tevreden over het aangeleverde materiaal. Het bleef natuurlijk spannend, want de verhalen van leerlingen, docenten en schoolleiding moeten overeenkomen met elkaar en met datgene wat op papier staat. 

Met elkaar hebben we dit mooie resultaat bereikt. We zijn een van de 4 VO CultuurProfielScholen in Drenthe en daar zijn we onwijs trots op! 

We willen iedereen die op welke wijze dan ook heeft meegewerkt aan deze geslaagde visitatie ontzettend bedanken. 

Wilt u ons schoolportret op de site van de vereniging CPS bekijken, dan kunt u op onderstaande link klikken:  

https://www.cultuurprofielscholen.nl/voortgezet-onderwijs/schoolportretten/dr-nassau-college-penta/