Actueel Doe- en Voorlichtingsavond 14 februari 2019

Doe- en Voorlichtingsavond 14 februari 2019

Op donderdag 14 februari 2019 organiseren wij van 18.15 – 20.30 uur een Doe- en Voorlichtingsavond voor kinderen en ouders van groep 7 en 8.
 

Het programma ziet er als volgt uit:
18.15 – 18.30 uur  Inloop
18.30 – 18.45 uur  Welkom & start programma
18.45 - 20.30 uur De kinderen volgen lessen in het Vakcollege of in de mavo.
18.45 – 20.30 uur  De ouders volgen een programma met o.a. een lezing van onderwijskundig adviseur Emile Heerkens over opvoedkundige valkuilen.
In een viertal verhalen laat hij zien hoe moeilijk opvoeden soms kan zijn en hoe geweldig leuk het dan mis kan gaan!
 

Kortom een ludieke lezing om je aan het denken te zetten...
  
Wilt u bij de opgave het volgende vermelden:
1.        Voor- en achternaam van uw kind + naam van de basisschool
2.        Aantal aanwezige ouders/verzorgers
3.        Keuze voor mavo(/havo-stroom) of Vakcollege
           Indien Vakcollege, graag één van de volgende keuzes aangeven:
     - Horeca, Bakkerij & Recreatie,
     - Produceren, Installeren & Energie,
     - Bouwen, Wonen & Interieur,
     - Zorg & Welzijn of
     - Economie & Ondernemen

Opgave tot uiterlijk woensdag 13 februari per mail: pdk@dr.nassaucollege.nl