Actueel Doe - en voorlichtingsavond 1 woensdag 18 november 2020

Doe - en voorlichtingsavond 1 woensdag 18 november 2020

Op woensdag 18 november 2020 organiseren wij van 18.15 – 20.30 uur een Doe- en Voorlichtingsavond voor kinderen van groep 7 en 8.

Helaas kunnen we dit jaar gezien de ontwikkelingen rondom corona en de
richtlijnen van het RIVM geen programma voor ouders aanbieden.
 

De avond is alleen voor de kinderen.

Het programma ziet er als volgt uit:
18.15  - 18.30 uur  Indelen groepen
18.35 - 20.15 uur  Start programma, de kinderen volgen lessen in het Vakcolege of in de mavo
  
Wilt u bij de opgave het volgende vermelden:
1.        Voor- en achternaam van uw kind + naam van de basisschool
2.        Keuze voor mavo(/havo-stroom) of Vakcollege
                     
Opgave tot uiterlijk dinsdag 17 november per mail: pdk@dr.nassaucollege.nl